Undervisning op planlægning

Læs først om 10 kriterier for god undevisning der følges i Terapitime. Næste efter finder du overskrifter på forskellige undervisningsforløb der kan bestilles.

Først skal du have 10 kendetegn på god undervisning, sådan at du ved hvilke tanker der gøres, når jeg planlægger undervisning for dig.

Klar strukturering af undervisning. (proces, mål og indhold er tydelige; der er klarhed over roller, faste aftaler om regler, ritualer og frirum)

En betydelig mængde ægte læretid. (gennem god styring af tiden, præcision; fjernelse af alt muligt "organisationshalløj"; et fornuftigt afstemt dagsforløb med hensyn til arbejdsrytme) 

Læringsfremmende arbejdsklima. (ved hjælp af gensidig respekt, regler, der overholdes, vilje til at tage ansvar, retfærdighed og omsorg)

Indholdmæssig klarhed. (ved hjælp af forståelighed i opgaveformuleringerne, plausibilitet i det tematiske forløb samt klarhed og forpligtigelse i resultatsikringen)

Meningsdannende kommunikation. (ved hjælp af deltagelse i planlægningen, god samtalekultur, meningsfyldte møder eller konferencer, logbøger og elevfeedback)

Metodemangfoldighed. (righoldige iscenesættelsesteknikker; mangfoldighed i handlingsmønstre; variation i forløbsformer samt en god afbalancering af væsentlige metodiske former)

Individuelle hensyn. (ved hjælp af frirum, tålmodighed og tid; indre differentiering og integration; individuelle læringsstatusanalyser og afstemte krav i planlægningen; særlig hensynstagen til elever i risikogrupper)

Intelligent træning. (ved hjælp af bevidstgørelse af læringsstrategier, velvalgte opgaver, målrettet hjælpeindsats og "øvevenlige" rammer)

Transparente præstationsforventninger. (ved hjælp af læringstilbud, der er tilpasset de afstukne retningslinjer og dannelsesstandarder og desuden matcher elevernes præstationsformåen, samt rigelige og målrettede tilbagemeldinger om de fremskridt, der bliver gjort i læringen)

Stimulerende læringsmiljø. (god orden, funktionel indretning og anvendelige læreværktøjer)

 

Jeppe Lauridsen/Terapitime 

 

Undervisningsforløb: 

Kontrol og perfektionisme til dig selv, men også til virksomheden.

  • Magt og afmagt.
  • Kontrol og perfektionisme i et udviklingspsykologisk perspektiv.
  • Usikkerhed, præstationskrav og konkurrence - hvorfor tester vi?
  • Børnehaven tager på arbejde - praktisk opgave/leg om ubevidste roller og mønstre.
  • Balance og ansvar fra de første skridt til voksen.
  • Hvem er jeg - praktisk opgave/leg i gruppe.
  • Virksomhedens ansigt udadtil og indadtil den vigtige transparens.
  • Kunstværket virksomheden - praktisk opgave fælles i gruppe.