Høje træer - dybe rødder og hvad er terapi?

Der findes talrige beskrivelser af, hvad terapi er for den enkelte terapeut, hvad der lægges vægt på, hvad der MÅ være i terapien for at det lykkes. Jeg vil i det følgende beskrive, hvad jeg personligt holder af i terapeutiske felt.

Terapi handler om at kunne være med det som er. Det lyder simpelt og lige til, men det kan bevise sig at være svært. Det er en eksistentiel indgangsvinkel til livet, som søger at bringe os tilstede i nuet.

Hvordan rejser vi væk fra nuet?

Planlægning, beregning, detaljering, vurdering osv., er nyttig kompetencer at beherske i en travl hverdag med mange opgaver. Bliver de styrende for vores liv i en grad, hvor det er svært at finde ro og udarter de sig i tankespin, hjernemylder, rastløshed og kropsligt ubehag, løber vi hurtigt tomme for energi.

Som konsekvens heraf mister vi vores nærvær, både evnen til at være nærværende, men også evnen til at kunne modtage nærvær. Vi mister kursen for en stund og kører på automatpilot.

Men kan vi klare os uden disse kompentencer?

Det handler ikke om, at vi skal miste fokus og fralægge os vigtige kompetencer. Hvem sidder bagved rattet i bilen og styrer og hvem sidder på bagsædet – Det er det essentielle. Vi skal kunne sidde begge steder, og vi skal kunne skifte plads, når vi har lyst.

Kan kroppen hjælpe os i mål?

I den værende tilstand er vi i nær kontakt med vores fysiske krop, som unægteligt altid befinder sig i nuet, om så hjernen er uge fremme i tiden for at tjekke, at der er styr på alt, eller modsat tilbage i tiden, for at ærgre sig over det, der ikke blev nået. Ja, så er kroppen altid i nuet – med eller uden hoved.

Vi sanser, mærker og observerer mere nuanceret og fint med hele organismen tilstede i nuet. Vi drager konklusioner og tager beslutninger på et helt andet grundlag med mange flere informationer, så der slet ikke kan herske tvivl om vi skal til venstre eller højre, spise suppe eller steg til aftensmad osv.

Hvad er vi oppe imod – hvorfor er det svært?

Vi ér – på både godt og ondt, og vi er dét på ligeså mange forskellige måder, som der findes individer på kloden.

Hvem vi er i dag, i nuet, med os selv eller iblandt andre determineres af vores relationer til de første vigtige i vores liv – mor, far søskende og ikke mindst samfundet med kulturen og den pålagte socialisering der former os til at passe ind med det rette sæt normer og værdier.

Undervejs i vores opvækst er vi disponeret for livet i diverse facetter i forskellige grad. Hvilke vilkår vi får stillet i forhold til tryghed, kærlighed og stabile rammer er med til at sikre os en udviklingsplatform, som fordrer vækst eller mangel på samme, hvis den ikke eksisterer.

Hvor vilkårene har været utilstrækkelige eller usikre har vi passet på os selv, hvor vi egentligt skulle passes på. En stor opgave som vi uden videre løser, men ikke altid uden omkostninger, da vi må lukke ned for dele af os. Vi laver evt. en lille bobbel, som vi kan synke ind i for at få ro, mens stormen rides af.

Boblen kan stadig eksisterer som voksen. Måske er den aldrig blevet afmonteret. Uanset hvad har den været god at have på et tidspunkt i livet, men måske kan det også retfærdiggøres at træde ud af den som voksen.

At blive herre i eget hus – så klart kan det siges.

Den terapeutiske samtale

Så vil du arbejde med noget nært personligt der kan føles, mærkes og opleves indefra og i fuld kontakt, hvor du bliver bevidst om din betydning… så er terapeuten det menneske, der kan hjælpe et andet menneske, til selv at kunne leve sit liv godt og tilfredsstillende.

Hvad skal der til for at terapi virker?

Fra mit synspunkt er empati, inderlighed og en ydmyghed over for det andet menneskes verden, liv og proces bærende for terapien.

Nærværet er essentielt i terapien, og at det kan mærkes fra klientstolen. Terapien skal danne rummet, hvor trygheden til fordybelse og udforskning af dig selv findes. Det skabes i et behageligt fokus, hvor alle kroppens sanser kommer i spil i et naturligt flow.

Den anderkendende relation er bærende i retning af udvikling og varig forandring. En forandring der vækker en fin opmærksom på at leve livet i nuet. Du møder respekt og ydmyghed over for de emner du medbringer. På sigt er det målet at kunne håndtere emnerne, og de eksistentielle vilkår der opstår undervejs, uden de bliver til problemer.

Terapeuten er empatisk lyttende, nysgerrig og spejlende for nænsomt at indkredse, konkretisere og fastholde det som er svært, så det kan folde sig ud og blive til liv – levende liv med følelser. Som at mærke vægten tages af skuldrene, mavepinen forsvinder, åndedrættet normaliseres.

Terapien er forankret i gestaltteorien, som har sine rødder i eksistentialismen og fænomenologien. Jeg stiller mine metoder samt faglighed til rådighed, og søger herved at skabe en fin rød tråd gennem det terapeutiske arbejde. Udvikling og glæde som kan mærkes og føles vil være dine tegn på terapien virke. Når det er relevant vil PsykoEducation foregår, såfremt du ønsker et teoretisk input om, hvordan vi mennesker er i kontakt med hinanden – både på godt og ondt.

 

 

Terapeutiske felt

Der findes talrige beskrivelser af, hvad terapi er for den enkelte terapeut, hvad der lægges vægt på, hvad der MÅ være i terapien for at det lykkes. Jeg vil i det følgende beskrive, hvad jeg personligt holder af i terapeutiske felt.

Terapi handler om at kunne være med det som er. Det lyder simpelt og lige til, men det kan bevise sig at være svært. Det er en eksistentiel indgangsvinkel til livet, som søger at bringe os tilstede i nuet.

Hvordan rejser vi væk fra nuet?

Planlægning, beregning, detaljering, vurdering osv., er nyttig kompetencer at beherske i en travl hverdag med mange opgaver. Bliver de styrende for vores liv i en grad, hvor det er svært at finde ro og udarter de sig i tankespin, hjernemylder, rastløshed og kropsligt ubehag, løber vi hurtigt tomme for energi.

Som konsekvens heraf mister vi vores nærvær, både evnen til at være nærværende, men også evnen til at kunne modtage nærvær. Vi mister kursen for en stund og kører på automatpilot.

Men kan vi klare os uden disse kompentencer?

Det handler ikke om, at vi skal miste fokus og fralægge os vigtige kompetencer. Hvem sidder bagved rattet i bilen og styrer og hvem sidder på bagsædet – Det er det essentielle. Vi skal kunne sidde begge steder, og vi skal kunne skifte plads, når vi har lyst.

Kan kroppen hjælpe os i mål?

I den værende tilstand er vi i nær kontakt med vores fysiske krop, som unægteligt altid befinder sig i nuet, om så hjernen er uge fremme i tiden for at tjekke, at der er styr på alt, eller modsat tilbage i tiden, for at ærgre sig over det, der ikke blev nået. Ja, så er kroppen altid i nuet – med eller uden hoved.

Vi sanser, mærker og observerer mere nuanceret og fint med hele organismen tilstede i nuet. Vi drager konklusioner og tager beslutninger på et helt andet grundlag med mange flere informationer, så der slet ikke kan herske tvivl om vi skal til venstre eller højre, spise suppe eller steg til aftensmad osv.

Hvad er vi oppe imod – hvorfor er det svært?

Vi ér – på både godt og ondt, og vi er dét på ligeså mange forskellige måder, som der findes individer på kloden.

Hvem vi er i dag, i nuet, med os selv eller iblandt andre determineres af vores relationer til de første vigtige i vores liv – mor, far søskende og ikke mindst samfundet med kulturen og den pålagte socialisering der former os til at passe ind med det rette sæt normer og værdier.