Kontakt og relationer

For at forstå hvad der skaber forandring i terapi, altså at klienten oplever at have fået, hvad denne kom efter, og på ny føler sig rustet til at begive sig videre i livet, vil jeg tale om kontakt og relationer.

Jeg er min egen relation, vi er vores relationer

Vores relationer til andre mennesker har overordentlig stor betydning for vores trivsel, psykisk såvel som fysisk. Det skyldes, at vi er sociale væsener, og at vi har et stærkt behov for et tilhørsforhold, altså at høre til i en given sammenhæng, gruppe, familie etc.. I virkeligheden adskiller vi os ikke meget fra dyrene på dette punkt. Samme behov for at høre til en flok, for at overleve, kunne nedlægge byttetur, formerer sig osv., findes her. 

Helt fra spædbarns alderen, fra vi bliver født, imens vi er i moders mave, er vi afhængige af vores forældre eller andre voksne omsorgspersoner, der kan give os kærlighed, varme, trøst og opfylde vores fysiske behov for mad, søvn mm. Vi knytter fra starten af livet følelsesmæssige bånd til de personer, der er i vores nærhed. Disse bånd danner basen for vores evne til at lave trygge tilknytninger i livet. Vi bliver formet af vores relationer. Den følelsesmæssige kontakt og tilknytning, samt kvaliteten af den, vi har med de nære voksne i barneårene, følger os livet igennem. Den tidlige kontakt har stor betydning for dannelsen af vores personlighed og vores udvikling videre i livet. Den har betydning for, hvordan vi opfatter os selv og andre mennesker, om vi bliver trygge og selvstændige og tør at komme andre mennesker nær. Eller om vi tværtimod føler os utrygge og oplever andre mennesker som “fjendtlige”.

Vi har brug for samspil med andre mennesker – både som børn og voksne – for at opdage og forstå os selv. Fra vi er små lærer, og udvikler vi os gennem spejling. Et spædbarn er født med evnen til at efterligne. Fra det er ganske lille efterligner og gengælder spædbarnet de voksnes lyde og grimasser – og den voksne “svarer” tilbage. Det kaldes spejling. Vi fortsætter livet igennem med at spejle os i hinanden. Vi lærer af hinanden. Vi påvirker hinanden. Vi opdager noget om os selv, når vi er sammen med andre mennesker. Relationerne er det spejl, vi kan se os selv i og derigennem opdage, hvem vi er. Vi udvikler vores følelsesliv sammen med andre, f.eks. evnen til at føle og opleve glæde, vrede,skam, sorg, kærlighed. Vi opdager noget om vores fordomme, hvad vi kan lide og ikke lide, hvad vi er bange for osv. Vi lærer at forstå andre, vi udvikler empati, vi lærer, hvordan man er sammen med andre. Det kommer ikke af sig selv.

Alt sammen er det et udtryk for, at det er i kontakten med andre mennesker, at vi udvikler os og lærer at regulere os. Vi tilpasser os på godt og på ondt. Det, at få en andens tilbagespil på vores adfærd og det, vi sender ud, er med til at give os identitet og afgrænse os fra andre. I vores relationer udvikler vi en fornemmelse af, hvem vi er på mange niveauer.

Vores relationer former på den måde vores dybeste oplevelser af os selv. Om vi oplever os selv som værd at elske og som mennesker, der er i stand til at give og modtage kærlighed. Det er set i det lys, at vi er vores relationer.

 

De sunde relationers fundament

I en god og sund relation føler man sig godt tilpas. Man har en oplevelse af fællesskab og samtidig kan man være sig selv, og man kan lade den anden være sig. Det er ikke det samme som, at man er enige om alting. Tværtimod – hvis der er tryghed i forholdet, så er der plads og rum til forskellige personligheder, til forskellige holdninger, ønsker og behov.

En god relation er nogle gange fyldt med glæde, sjov og ballade – fx når man får et godt grin sammen med andre. En god relation indeholder også konflikter, hvor man sammen må løse, forhandle, forstå og når til enighed. Denne proces er med til at knytte os tættere sammen.

Andre gange kommer en god relation til udtryk ved, at man bliver mødt og forstået følelsesmæssigt. At blive lyttet til og rummet, som den man er, og med de reaktioner man nu end har. Det kan være en meget positiv oplevelse at blive mødt på denne måde.

En givende relation er ikke nødvendigvis lig med dybe samtaler om livet. Der kan sagtens være varme og fællesskab i fx en familie, selvom man ikke taler særligt meget om tingene. Her deler man følelser uden ord.

I andre relationer er det især oplevelser og aktiviteter, man deler med hinanden. Man går fx en tur i skoven og ser et egern, som gør sjove ting, og så griner man sammen. Eller man går i fitnesscenter sammen og snakker bagefter om, hvor mange kilo, man kunne trække. Det giver også følelsesmæssig samklang og gør os godt.

Endnu et vigtigt kendetegn for en sund relation er, at man kan udvikle sig, vokse og bevæge sig i nye retninger uden at forholdet går i stykker.

 

Hvorfor interesser sig for relationer?

Fordi kvaliteten af de relationer, vi har i vores liv, i høj grad skaber vores livskvalitet. Vi har brug for andre mennesker. Vi har brug for selskab. Vi har brug for ordentlig kontakt, når vi er sammen med andre. Ellers visner vi. En stor del af vores liv bruger vi sammen med familien, kæresten, venner, børn, kollegaer og ledere. Hvis relationerne enten i privatlivet eller på arbejdspladsen er usunde og måske konfliktfyldte, så går det ud over vores humør og vores trivsel.

 

 

 

Kontakt sker i faser: