Tillykke du skal være far!

Dette er et gruppetilbud til fædre med interesse i egen faderrolle. Udviklingen af dig som far, samt forståelsen af de udfordringer der kan være forbundet med alt det nye. Det kan du her arbejde med på en tryg platform sammen med andre fædre.

Fædre-grupper

Gruppeforløbet ledes af:

 • Jeppe Lauridsen: Psykoterapeut MPF

Formål og målgruppe

 • Tilbuddet er kompetencegivende i forhold til at varetage faderollen, skabe forståelse for de udfordringer der kan være forbundet med dette for faderen, skabe mening, samt støtte op om familien som en helhed.  Herunder vil der være fokus på hvordan fædrene selv har oplevet at være barn og have haft/ikke haft en far.
 • Målgruppen er fædre med behov og interesse for et netværk samt et trygt sted, en gruppe, hvor de kan arbejde med deres oplevelser af at skulle blive, eller være blevet far. Gruppen har et forbyggende formål i forhold til at undgå fødselsdepression hos mænd herunder symptomerne: Hjælpeløshed, Håbløshed, Selvnedvurdering, Vrede, Tilbagetrækning, Skyldfølelse, Fastlåshed, Skam, Generel mistrivsel.

Inklusionskriterier:

 • Du er blevet far.
 • Du skal være far inden for de næste 9 måneder.
 • Motivation og nysgerrighed på din kommende faderrolle.

Længde af forløb og indhold

 • Forløbet strækker sig over 12 måneder, med en mødegang hver 14 dag. Forløbet er inddelt i moduler med 11 forskellige temaer. Alle temaer omhandler emner, som er relevante for den enkelte at reflektere over i forhold til at kunne skabe en hverdag med mening, sammenhold og samhørighed i den nye familie.
 • Hver gruppegang er en blanding af oplæg fra terapeuterne, individuel refleksion, gruppeterapi, øvelser samt 3-4 gange med gæsteunderviserer.

Mødested

 • Klinikken i Haslev – undtagelsesvis på det gamle seminarium i Haslev.

Evaluering

 • Succeskriterierne er at forløbet giver en positiv effekt på fædrenes oplevelse af at kunne løfte faderollen til et for dem selv tilfredsstillende niveau. Herunder være en forberedende indsats der danner platform for en sund udvikling af faderrollen og et godt afsæt ind i familielivet.

Modulerne

 1. Faderollen - hvad er vigtigt for mig?
 • Forestillinger om faderrollen.
 • Mandebilledet 2021.
 • Egne forventninger.
 • Hvad har vi selv lært om faderollen – faderbilleder.
 1. Fødslen – hvilke tanker har jeg?
 • Faderens rolle under fødslen.
 • Nervøsitet, magtesløshed og udmattelse.
 • Hvordan støtter jeg min kone/kæreste undervejs?
 • Hvordan har jeg lyst til at være den af mit barns fødsel?
 • Planlægning af fødslen med min partner.
 1. Efterfødselsfortællinger – hvordan var det?
 • Hvordan var fødslen?
 • Hvordan har du det nu?
 • Hvordan er det at være blevet far?
 • Hvad har overrasket dig mest?
 1. Barslen og den første tid som forældre:
 • Gæsteunderviser/specialist i spædbarnets udvikling og behov.
 • Hvad er normalt ikke normalt?
 • Hvor søger man råd?
 • Hvordan bruger man andres rådgivning?
 • Kan man stole på sin mavefornemmelse.
 • Moderens og faderens roller på dette tidspunkt.
 1. Hvordan bliver vores dagligdag med et barn?
 • Hvordan ser en nye families hverdag ud?
 • Samarbejde, kommunikation.
 • Tryghed, tillid og nærvær.
 • De gode rutiner.
 • Hvad gør mor bedst, hvad gør far bedst?
 1. Mange følelser, barnegråd, søvnmangel og skænderier – hvad gør vi?
 • Stress og søvnmangel.
 • Hvordan trives de små familier lige nu, hvordan er det at være far?
 • Hvordan er det være dig?
 1. Parrets udvikling, hvordan er forholdet til din kone/kæreste?
 • Gæsteunderviser/specialist i parterapi.
 • Parforholdets udfordringer og glæder når der stiftes familie.
 • Hvordan finder vi hinanden igen?
 1. Tabuiserede emner – hvad taler vi ikke om?
 • Har du fortrudt at du har stiftet familie?
 • Trives du ikke i din nye familiekonstellation?
 • Oplever du at være ligeglad med dine børn?
 • Skyld og skam.
 1. Det relationelle billede – hvordan laver jeg som far tryg tilknytning til mit barn?
 • Hvad er en tryg tilknytning?
 • Hvordan gør man i praksis?
 • Hvordan er din egen tilknytning til din far/mor.
 1. Seksualitet – hvor er min kone/kæreste?
 • Gæsteunderviser/specialist i seksualitetens mange facetter.
 • Hvad er der blevet af lysten?
 • Min kone har ændret sig markant.
 • Hvordan når man nu har børn?
 1. Afrunding og evaluering.
 • Hvad har vi lært undervejs?
 • Hvad vil vi tage med os videre?

 

Gruppen evalueres 4 gange undervejs i forløbet. Evaluering vil både være individuel, skriftlig og en del af gruppens fælles arbejde.