Individuel Terapi

Er terapi mon noget for mig...

Indgangvinkel til individuel terapi

Terapi handler primært om forandring... Du kan fx lave en lille test, lige nu, og stille dig selv følgende spørgsmål:

Hvem er jeg?

Hvor er jeg?

Hvad vil jeg?

Når vi stiller os selv disse spørgsmål retter vi øjeblikkelig opmærksomhed mod os selv - til nuet. Vores behov for, eller mangel på opmærksomhed herom, vil vise sig. Vi kommer tilstede, nu og her, sanser kroppens signaler, og kan via den skabte opmærksom give omsorg og omhyggelighed, hvilket vi som mennesker har brug for. 

Det kan være sådan, at du har brug for at komme videre i dit liv fra et fastlåst sted. Det kan være en overgangsfase som er svær og forbundet med frygt, angst og uoverskuelighed. Tilstanden kan føles som at skulle "overleve", som hvis vi var truede, fremfor at leve.

Det kan være svært at bede om hjælp, terapi er dyrt, og det er en investering, hvor afkastet ikke kommer med det samme.

Betyder det at jeg ikke kan klare mig selv, hvis jeg spørger om hjælp? Er jeg unormal, hvis jeg har brug for hjælp, fordi alle andre ser ud til at klare livet fint, bare ikke mig? 

Nej, nej og nej... Livet byder sig blot til med udfordringer, som har fanget din opmærksomhed. Det er, hvad der fanger din opmærksomhed, der skiller dig ud fra at være ligesom alle andre, og omvendt, at andre er ligesom dig. 

Starten på et terapiforløb er meget simpelt, og det gør ikke ondt! Det starter med, at du har en nysgerrighed. Der er noget du gerne vil undersøge, et fænomen, der har vakt din interesse. Du er måske stadig meget uklar om, hvad det egentlig handler om. Det er meget normalt i starten.

Når vi tager ansvar for os selv, begynder at orientere os om, hvad der sker omkring os, bliver vi glade og mærker overskud - hvor er jeg, hvad laver jeg og hvor vil hen? 

Herfra får du gradvist mere klarhed i dit liv. Klarhed skaber motivation, handling og forandring. Du kan frit navigere i eget liv uden skyld eller skam for at være dig, eller markere dine grænser. 

Så velkommen til Terapitimes individuelle forløb - vi skaber klarhed sammen!