Hvilke klienter henvender sig?

Herunder kan du læse om tankerne bag at vælge sin kommende terapeut, samt de overvejelser der er vigtige at gøre sig som kommende klient, inden du starter.

At finde den rigtigt terapeut er ikke nødvendigvis svært, men det kræver at du tager en enkelt session for at finde ud af, om der er en god kemi imellem dig og terapeuten.

Terapiens resultat afhænger af om du kan føle dig tryg, respekteret og om I kan danne en sikker arbejdsrelation, der danner basis for at du trygt kan tage de emner frem, som du vil arbejde med. Ofte kommer vi i terapi med emner, vi ikke har drøftet med venner, veninder eller familie, måske fordi det er svært eller tabubelagt. Derfor er tryghed vigtig!

 

Det er vigtigt at gøre sig overvejelser om ønsker til terapien, hvad er det du kommer med, som du vil tale om. Vær også opmærksom på at det ikke bliver en stopklods, som afholder dig fra at starte. Mange klienter har svært ved at sætte ord på, hvad det egentligt er som belaster dem, og det er meget normalt. Så starter terapien med at skabe klarhed om, hvad du vil arbejde med. I det terapeutiske rum kan du arbejde med alt.

 

Du har sikkert fundet ud af, at der er mange terapeuter på markedet med forskellige uddannelser og specialiseringer, der uden tvivl vil kunne hjælpe dig godt på vej. Men du skal mærke efter om kemien er der. Det er kemien og relationen der kan fortælle dig noget om, hvor god en terapeutisk proces du ender med at komme ud med, når du afslutter et forløb.

 

Sagt på en anden måde, du kan sidde med den dygtigste terapeut inden for et givent emne, men du synes faktisk ikke helt om hans/hendes personlighed eller måden terapeuten arbejder på, og det forringer din terapi og dit resultat. Så som jeg sagde i starten af dette skriv…. Tag en session, mød din terapeut og se om han/hun er noget for dig.

 

Hvordan arbejder vi hos Terapitime? Selve terapien/metoden kan du læse mere om under terapi her på hjemmesiden.

De afgørende kriterier der tages i betragtning når et forløb startes op:

- Har terapeuten den nødvendige erfaring for at kunne arbejde med det klienten fremhæver som problematisk.

- Er der god kontakt, føles det trygt og kan der udvikles en arbejdsrelation.

- Kan klienten arbejde ud fra den metode som terapeuten benytter.

Opfyldes disse 3 kriterier ikke er det terapeutens ansvar at få italesat det og hjælpe til at klienten få hjælp et andet sted. I terapitime har vi et godt netværk af terapeuter med hver deres specialer, og vi tøver ikke med at sende videre, da vi er meget ydmyg over for at klienten får den hjælp han/hun søger.

 

Hvilke klienter kommer hos Terapitime?

Her kommer både kvinder og mænd i aldersspændet 15-56 år.  

Typiske emner:

- Relationelle udfordringer i forhold til venner, familie og arbejde.

- Stress som følge af manglende grænsesætning og overansvarlighed.

- Tilknytningsvanskeligheder i voksenalderen som følge af voldsom barndom.

- Eksistentielle udfordringer som angst for at miste eller dø.

- Ændring af vaner og fastlåste mønstre.

- Vrede, irritation og svært ved at være i dialog uden at eksploderer.

- Fornemmelsen af at være fastlåst og handlingslammet.

- Senvirkninger af en opvækst i misbrugsfamilier herunder psykisk, fysisk vold, svigt, misrøgt og overgreb.

- Nybagt far og alt hvad der hører til så man kan finde sine ben i dette.

- At pludselig være en del af en familie og have sine egne børn.